Loading...

วิดิทัศน์แนะนำคณะฯ

ขอแสดงความยินดี

🟣 ผศ.ดร.ปัญจพร วงศ์วิทยากูล ผศ.ดร.เอกรัฐ หิตโกเมท อ.ดร.ศานตมน เพ็งอุบล อาจารย์นักประดิษฐ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไ้ด้รับ 9 รางวัล จากผลงานวิจัย 5 ผลงาน จากงาน “Seoul International Invention Fair 2023” วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ณ COEX กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 🟣 ดังนี้
1. MDlight FINGER ROOT Moisturizing Spray
รางวัล Special award สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
รางวัล Gold prize สาธารณรัฐเกาหลี

2. MDlight Nasal Spray
รางวัล Gold prize สาธารณรัฐเกาหลี

3. MDlight HAIR HERBAL SHAMPOO Anti-Dandruff
รางวัล Special Prize I สาธารณรัฐโปแลนด์
รางวัล Gold prize สาธารณรัฐเกาหลี

4. Firm-Guard: Intelligent Nano-Hydrogel for Enhanced Dental Bone Grafting
รางวัล Special Prize I ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
รางวัล Bronze prize สาธารณรัฐเกาหลี

5. CoCo Body pad (Chitosan with coconut fiber flim for buccal pad)
รางวัล Special Prize สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รางวัล Bronze prize สาธารณรัฐเกาหลี

       

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

 

ภาพกิจกรรมคณะฯ

  

  🔸 ขอขอบคุณ 🔸 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมทันตฯ-สหเวช (923) ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการแสดงความยินดี ฝึกซ้อม และรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
MoreDetail
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ วันซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
MoreDetail
ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่หลักสูตรทวิภาษา
MoreDetail
ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลังปริญญาทุกท่าน
MoreDetail
ข่าวประชาสัมพันธ์

     

โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง The Art and Science of Tunneling “Secrets for Successful and Predictable Periodontal Plastic Surgery” โดยคณะทันตแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้

หากคุณเป็นคนที่สนใจในงานด้านการทำศัลย์ปริทันต์ อยากเพิ่มพูนความรู้ด้าน
✅การตรวจและวางแผนการรักษา soft tissue defect
✅หลักการ และเทคนิคในการทำศัลยกรรมแบบ Tunneling และ VISTA
✅Workshop และ Hands-on experience กับผู้เชี่ยวชาญในหัวหมูด้วยเทคนิค Tunneling และ VISTA

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม และสามารถดูตารางโครงการได้ในโปสเตอร์ต่อไปนี้❗️ด่วนมีที่นั่งจำกัด❗️  🎉 แล้วเจอกันนะคะ🎉

สามารถลงทะเบียนโดยกดที่ลิ้งก์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHbwnU5BKGDbS4EG-D5koFDwyvrVrWXWkvoDTPG_ANIDXJYg/viewform หรือหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามใน Line OA https://page.line.me/966urjrz  ได้เช่นกัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเจ้าหน้าที่คลินิกทุกท่าน "ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โรคไวรัสตับอักเสบบี" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ฟรี 

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2567 (เพียงแสดงบัตรพนักงาน)  


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับก่อนปริญญาตรี - ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง))

ก่อนปริญญา (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์)

 

----> โปรดติดตามรายละเอียดภายหลัง <-----  

 


ทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) (ต่อเนื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รับจำนวน 40 คน  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

- เอกสารประกอบการสมัครหลัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)

- รายงานการตรวจสุขภาพผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567


ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาตรี)

 ปริญญาตรี

โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต "โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น" ประจำปีการศึกษา 2567

- ใบสมัคร "สำหรับกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทันตสาธารณสุข"

- ใบสมัคร "สำหรับกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น"

- หนังสือรับรองการดูงานทันตกรรม 

-ใบตรวจสุขภาพผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปีการศึกษา 2567

 


 

 

 

     

ข่าวรับสมัครเข้าศึกษา (สำหรับปริญญาเอก )

ปริญญาเอก 

📣 List of Eligible Applicants for Admission Interview Doctor of Philosophy Program in Oral Health Science (International Program) for Academic year 2/2023


 

 

ข่าวทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

รับสมัครทุนสงเคราะห์จ้างงานนักศึกษาทำงาน ประจำปี 2567  ชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 6 ชม. /300 บาท/วัน

    

 รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2566  จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2566

- ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566


 รับสมัครทุนมูลนิธิบางกอกโพสต์  1. กองทุนโอยัง - บางกอกโพสต์ และ 2. ทุนมูลนิธิบางกอกโพสต์ เปิดรับสมัครตั้งแตบัดนี้ - 20 พ.ย. 66

- ใบสมัครทุนมูลนิธิบางกอกโพสต์  1. กองทุนโอยัง - บางกอกโพสต์ และ 2. ทุนมูลนิธิบางกอกโพสต์


 

รับสมัครทุนพันเอก แพทย์หญิงวันเพ็ญ วงศ์แสวง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 พ.ย.66

- ใบสมัครทุนพันเอก แพทย์หญิงวันเพ็ญ วงศ์แสวง


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม