Loading...

เกี่ยวกับคณะ


สัญลักษณ์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์สีประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
สีม่วงขลิบทอง


ดอกไม้ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
ดอกบัวสุทธาสิโนบล