Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์งานคลินิกทันตกรรม

 

      

 


 

การเตรียมตัวก่อนมาทำฟันงานคลินิกทันตกรรมนักศึกษา

การเตรียมตัวก่อนมาทำฟันงานคลินิกทันตกรรมนักศึกษา

 

ขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ป่วยใหม่

คลินิกทันตกรรมนักศึกษา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก
  • สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้ใบสูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือบัตรราชการอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก
  • สำหรับชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport)หรือเอกสารอื่นที่มีเลขประจำตัวที่ทางราชการออกให้

ติดต่อที่เวชระเบียน (อาคารหม่อมหลาวงสุวพรรณ ชั้น 1 ) 

  1. ผู้ป่วยกรอกข้อมูล แบบขอมีเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
  2. กดบัตรคิว ยื่นแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
  3. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ถ่ายรูป ออกเลขที่บัตรโรงพยาบาล
  4. ผู้ป่วยติดต่อรับการรักษาที่ตึกราชสุดา ชั้น3 สาขาวินิจฉัยช่องปาก หรือตามสาขาที่เลือกบริการ

สิทธิการรักษา

บัตรทอง

สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมในระบบหลักสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

ผู้ป่วยจะได้รับการคุ้มครองในรายการรักษา มีดังนี้

อุดฟัน/ถอนฟัน/ขูดหินปูน/ผ่าฟันคุด/การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ/การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม/การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุไม่เกิน15ปี และการใส่ฟันเทียม(ฐานพลาสติก)

*หมายเหตุ ผู้ป่วยต้องไปอนุมัติสิทธิที่เวชระเบียนทุกครั้งที่มีการรักษา

สปส.

สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมในระบบประกันสังคม(สปส.)

ผู้ป่วยจะได้รับการคุ้มครองในรายการรักษา ต่อไปนี้

1.รายการอุดฟัน/ถอนฟัน/ขูดหินปูน/ผ่าฟันคุด (เงื่อนไขการเบิกเป็นไปตามประกาศประกันสังคม)

2.รายการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้(บางส่วน)

  - ตั้งแต่ 1-5 ซี่ (เบิกได้วมกันไม่เกิน 1,300 บาท)หรือ

  - มากกว่า 5 ซี่ (เบิกได้วมกันไม่เกิน 1,500 บาท)

3.รายการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้(ทั้งปาก)

  - ใส่ฟัน 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) เบิกได้ไม่เกิน 2400 บาท หรือ

  - ใส่ฟัน2 ชิ้น (ทั้งบนและล่างไม่เกิน 4,400 บาท

*หมายเหตุ

1.หลักฐานเตรียมเพื่อเบิกเงินกับสำนักงานประกันสังคม มีดังนี้

    - ใบเสร็จรับเงิน

    - ใบรับรองแพทย์/ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลประกันสังคม

     -  บัตรประชาชนและสมุดบัญชีเพื่อรับการโอนเงิน

2.กรณีใส่ฟันเทียมสามารถเบิกชุดใหม่ได้ต้องหลังจาก 5 ปีผ่านไป

 

ระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมสำหรับข้าราชการ /เจ้าห้าที่สังกัด อปท.(ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)

ผู้ป่วยจะได้รับการคุ้มครองในรายการรักษา มีดังนี้

ถอนฟัน/อุดฟัน/ขูดหินปูน/ผ่าฟันคุด/ใส่ฟัน(ชนิดติดแน่นและถอดได้)/โรคเหงือก/ทันตกรรมรักษาในเด็กและหญิงตั้งครรภ์

*หมายเหตุ

1.กรณีมีการใช้สิทธิในผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครองต้องยื่นบัตรประชาชนร่วมด้วย

2.ผู้ป่วยที่มีการนัดหมายใช้สิทธิ ยื่นบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน

3.ผู้ป่วยี่นไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าให้ติดต่อเคาน์เตอร์ชำระเงินแล้วค่อยไปต่อต่อเวชระเบียนเพื่ออนุมัติสิทธิ

คลินิกทันตกรรมนักศึกษาปริญญาตรี

 ชั้น 3  จะประกอบด้วย

 คลินิกตรวจวินิจฉัยโรคช่องปาก(Oral Diagnostic Clinic)

 ตรวจช่องปาก ถ่าย X – Ray ประเมินการรักษา เบอร์โทร 02-564-4441-4 ต่อ 7196

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Oral and Maxillofacial Surgery Clinic )

 ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดกระดูก  เบอร์โทร 02-564-4441-4 ต่อ 7186

 

 ชั้น 4  จะประกอบด้วย      

 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ( Endodontic Clinic )

รักษารากฟัน   เบอร์โทร 02-564-4441-4 ต่อ 77430

คลินิกทันตกรรมหัตการ ( Operative Clinic )

อุดฟัน ฟอกสีฟัน   เบอร์โทร 02-564-4441-4 ต่อ 77422

คลินิกปริทันตวิทยา(Periodontic Clinic )

ขูดหินปูน เกลารากฟัน รักษาโรคเหงือก   เบอร์โทร 02-564-4441-4 ต่อ 77427

 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthdontic Clinic )

 ทำฟันปลอมถอดได้บางส่วน ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก เดือยฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน  เบอร์โทร 02-564-4441-4 ต่อ 77426

 

ชั้น 6    จะประกอบด้วย      

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ( Periodontic Clinic )

 รักษาผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี งานอุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ครอบฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน  เคลือบฟูลออไรด์    เบอร์โทร 02-564-4441-4 ต่อ 77464

คลินิกทัตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Clinic )

มีการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาตรี ไม่มีการรักษาผู้ป่วย การรักษาผู้ป่วยจะมีเฉพาะนักศึกษาปริญญาโท   เบอร์โทร 02-564-4441-4 ต่อ 7194

คลินิกทันตกรรมนักศึกษา (หลังปริญญา)

 คลินิกทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ให้บริการ

- ออกแบบเปลี่ยนแปลงรอยยิ้ม
- วีเนียร์
- ครอบฟัน
- ครอบฟันบางส่วน
- สะพานฟัน
- ฟอกสีฟัน
- อุดฟันเพื่อความสวยงาม
สถานที่ทำงาน : ชั้น 3 อาคาราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

เวลาให้บริการ (เว้นวันหยุดราชการ) 

  • อังคาร , ศุกร์ ให้บริการ 9.00 -16.00 น.
  • พุธ  ให้บริการ 9.00 - 12.00 น.

ติดต่อสอบถาม / นัดหมายล่วงหน้า

02-564-4440-44 ต่อ 7184 ,77444   หรือ 082-2044249

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Implant Thammasat

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่บุคคลทั่วไป

กรณีเสียฟัน ฟันหน้า/ ฟันหลัง/ ฟันปลอมทั้งปาก เพื่อบูรณะให้เกิดความสวยงาม การบดเคี้ยว และเพิ่มการยึดติด กรณีเป็นฟันปลอมหรือต้องการฟันปลอมชนิดติดแน่น

- ทันตกรรมรากเทียม

- ฟันปลอมทั้งปากชนิดติดแน่น

- รากเทียมยึดฟันปลอม

ศัลยกรรมเหงือก

- ผ่าตัดเพิ่มความหนาเหงือก
- ปลูกเหงือกเพื่อปิดคอฟันกรณีเหงือกร่น
- ตัดแต่งเหงือกฟันหน้าเพิ่มความสวยงาม/เตรียมฟันเพื่อทำวีเนีย
- ผ่าตัดเพิ่มความยาวฟันเพื่อทำครอบฟัน

โดยนักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (Master of Science Program in Dental Implantology)

- ในราคาพิเศษ

วัสดุพิเศษอย่างดี
- ให้บริการทุกสิทธิการรักษา
- สามารถเข้ามารับการตรวจเบื้องต้นเพื่อรับคำแนะนำก่อนการตัดสินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สนใจติดต่อ

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมและปริทันตวิทยา ชั้น 5 อาคารราชสุดา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทร 02-564-4440 ต่อ 77451 - Line: @ltf5141j